02.09.2020 - 04.09.2020
Výročné

Stretnutie katedier automatizácie,
kybernetiky, umelej inteligencie a informatiky

Ročník 2020

Už tradične sa pred začiatkom zimného semestra koná stretnutie pracovníkov katedier (a ústavov) elektrotechnických, a podobne zameraných, fakúlt technických univerzít z Českej a Slovenskej republiky. Tento rok je organizátorom Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 02.09.2020 až 04.09.2020.

Zoznam oslovených katedier/ústavov

Ústav mechatroniky a technické informatiky (TUL)
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (ČVUT)
Katedra kybernetiky (ZČU)
Katedra kybernetiky (ČVUT)
Ústav automatizace a měřicí techniky (VUT)
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (VŠB-TUO)
Katedra řídicí techniky (ČVUT)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (TUKE)
Katedra riadiacich a informačných systémov (ŽU)
Katedra technickej kybernetiky (ŽU)
Ústav automobilovej mechatroniky (STU)
Ústav robotiky a kybernetiky (STU)
Katedra aplikovanej informatiky (UK/MATFYZ)
Katedra biochemie (UK/PřF)

Miesto konania

Wellness hotel Patince | wellnesspatince.sk

photo.png

Registrácia účastníkov

Pre účasť na stretnutí je potrebné zaregistrovať sa vyplnením registračného formulára. Viď odkaz nižšie.

Registračný poplatok

Ďalej je potrebné uhradiť registračný poplatok. V rámci reg. poplatku je zahrnuté aj ubytovanie nasledovne.

Ubytovanie v izbe pre jednu osobu - reg. poplatok 350 EUR.
Ubytovanie v izbe pre dve osoby - reg. poplatok 300 EUR, pričom v registračnom formulári prosíme uviesť aj meno spolubývajúceho.

Platba registračného poplatku

Registračný poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet:

IBAN: SK0681800000007000084998
Názov účtu (majiteľ): Slovenská technická univerzita v Bratislave
Organizačná jednotka: Ústav robotiky a kybernetiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Banka: Štátna pokladnica
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť minimálne “SKAKUII2020 Meno Priezvisko”, prípadne ďalšie údaje k jednoduchšej identifikácii platby.

Termíny

Termín pre registráciu: 16.08.2020
Termín pre platbu: 31.08.2020

Program

Uvedené je len predbežným, orientačným programom.
Posledná aktualizácia: 16.02.2020.

02.09.2020
15:00 - 16:00 Registrácia účastníkov
16:00 - 18:00 Prezentácia katedier a ústavov
18:00 - 19:30 Plavba loďou s malým občerstvením
19:30 Večera, voľný program
03.09.2020
07:30 - 09:00 Raňajky
09:00 - 10:30 Odborné príspevky
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 12:00 Odborné príspevky
12:00 - 13:00 Obed
13:30 - 17:00 Exkurzia
18:00 Ochutnávka vína, večera,
voľná zábava (bowling, kúpanie, ...)
04.09.2020
07:30 - 09:00 Raňajky
09:00 - 10:30 Odborné príspevky
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 12:00 Odborné príspevky
12:00 - 13:00 Obed
13:00 Odchod účastníkov